چند نفر از نمایندگان فعلی برای انتخابات ثبت نام کردند؟/ رئیس مجلس مجددا احساس تکلیف کرد!

چند نفر از نمایندگان فعلی برای انتخابات ثبت نام کردند؟/ رئیس مجلس مجددا احساس تکلیف کرد!

بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم در مرحله پیش‌ثبت نام انتخابات مجلس دوازدهم ثبت نام کرده‌اند که نام محمدباقر قالیباف رئیس فعلی مجلس نیز در بین نمایندگان ثبت‌نام کرده دیده می‌شود.