پزشکیان : وامدار آن جوانی هستیم که پدر ۱۲۰ ساله خود را به دوش کشید تا رأی بدهد

پزشکیان : وامدار آن جوانی هستیم که پدر ۱۲۰ ساله خود را به دوش کشید تا رأی بدهد

ظریف خاطر نشان کرد: آقای دکتر پزشکیان از امروز رئیس جمهور همه مردم ایران است هم کسانی که به ایشان رأی دادند و کسانی که به رقیب ایشان رأی دادند و کسانی که رأی ندادن، آقای پزشکیان رئیس جمهور همه آنهاست و می خواهد درخواست های آن را دنبال کند.

ظریف: برای پست گرفتن نیامده‌ام
ظریف:

ظریف: برای پست گرفتن نیامده‌ام

وزیر خارجه پیشین ایران گفت: دکتر پزشکیان در یک انتخابات و رقابت جدی از سوی مردم انتخاب شد و او حاضر نیست به هیچ‌وجه از حقوق ملت ایران کوتاه بیاید.