دوراهی سخت پزشکیان/ برجام و معمای لاینحل دستگاه دیپلماسی کشور/ آقای جراح با ترامپ توافق می کند؟

دوراهی سخت پزشکیان/ برجام و معمای لاینحل دستگاه دیپلماسی کشور/ آقای جراح با ترامپ توافق می کند؟

پزشکیان با یک دوراهی سخت مواجه است. اگر بایدن به قدرت برسد، باید این فرض را بگیرد که اگر ترامپ در سال 2028 بیاید، به توافق هسته ای جدید پایبند می ماند یا نه؟ اگر هم ترامپ به قدرت برسد، باید با اصولگرایان و منتقدان داخلی روبه رو شود که معتقدند نباید با دیوانه ای مثل ترامپ مذاکره کرد.