شرط عبدالعلی زاده برای ریاست ستاد پزشکیان چه بود؟!

شرط عبدالعلی زاده برای ریاست ستاد پزشکیان چه بود؟!

علی عبدالعلی‌زاده: «چالش دیگر به این بازمی‌گردد که ایران در حال حاضر کشوری انباشته از بحران‌هاست برای اینکه کسی حاضر نیست برای حل بحران سینه سپر کند و وقت اختصاص دهد. همه به دنبال این هستند که کار‌هایی را انجام دهند که در ۴ سال مسئولیت‌شان نتیجه دهد و به حل بحران‌هایی که بیشتر از این مدت زمان می‌برد نمی‌پردازند. در غیاب حزب دولت‌های چهارساله‌ی تک‌نفره به سمت حل چنین بحران‌هایی نمی‌روند. در نتیجه ضرورت دارد که از پزشکیان بخواهیم که ضمن رسیدگی به معیشت مردم، بیکاری و مسائل دیگر برای سامان یافتن تحزب در کشور هم گام‌های جدی بردارد.»

پزشکیان؛ داش آکلی نه پروتکلی

پزشکیان؛ داش آکلی نه پروتکلی

به دلیل برخی خصلت‌های فردی و ویژگی‌های شخصی مثلا زبان بدن، لحن و بیان یا نوع راه رفتن و میمیک صورت مثل شیوه لبخند زدن، در صورت‌های سینمایی هم بازنمایی شده است.