زارع‌پور: آمار مشارکت بسیار خوب است/ امکان اخذ رأی در دورافتاده‌ترین نقاط هم وجود دارد

زارع‌پور: آمار مشارکت بسیار خوب است/ امکان اخذ رأی در دورافتاده‌ترین نقاط هم وجود دارد

عیسی زارع‌پور در جریان بازدید از ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه انتخابات بدون مشکل در حال انجام است، یادآور شد: در چند شعب استان سیستان و بلوچستان به دلیل وقوع سیل ارتباط با مرکز قطع شده است که در حال پیگیری و وصل آن هستیم.