مشارکت انتخاباتی مردم استان های کردنشین پایین خواهد بود؟

مشارکت انتخاباتی مردم استان های کردنشین پایین خواهد بود؟

پس از اعتراضات گسترده‌ای که از سال گذشته و پس از مرگ مهسا امینی، دختر اهل کردستان در سراسر کشور و در این استان روی داد، پیش‌بینی‌ها حکایت از کاهش بیشتر در انتخابات آتی مجلس در این استان دارد اما در نهایت همه چیز تا برگزاری انتخابات در این استان نامشخص است.