در نبود احزاب شناسنامه دار رخ می‌دهد؛ رائفی‌پور هم برای انتخابات لیست می‌دهد

در نبود احزاب شناسنامه دار رخ می‌دهد؛ رائفی‌پور هم برای انتخابات لیست می‌دهد

«مسائل کلان زیاد است، اما فراموش می‌شود از این رو معیار‌ها برای بنده مهم است و احتمال زیاد به فهرست انتخاباتی می‌رسم و اعلام می‌کنم این افراد معیار‌های ما را قبول دارند و آن‌ها را به مردم معرفی می‌کنم.»