هشدار قاضی پور درباره کاهش شدید مشارکت در انتخابات

هشدار قاضی پور درباره کاهش شدید مشارکت در انتخابات

یک نماینده پیشین مجلس می‌گوید: نمیتوانم اکنون میزان مشارکت مردم در انتخابات را به طور تقریبی بگویم اما باید به مردم خدمات دهیم و خواهش کنیم تا حداقل میزان مشارکت به 80 درصد برسد. اگر میزان مشارکت کمتر از 80 درصد باشد یعنی مشکل ما هستیم که مردم را از بدنه نظام جدا می‌کنیم و میزان مشارکت پایین اصلا به نفع نظام نخواهد بود.