ترامپ آخرین راه نجات آمریکا!؟

ترامپ آخرین راه نجات آمریکا!؟

دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا می‌گوید: این کشور به سرعت رو به افول است و بازگشت من به کاخ سفید، آخرین فرصت آمریکا برای برگرداندن ورق خواهد بود.