ترامپ کانادایی ظهور می کند؟

ترامپ کانادایی ظهور می کند؟

لیبرال‌های کانادایی دیگر نمی‌توانند پیر پولیور، رهبر پوپولیستی که حالا دیگر هدایت محافظه‌کاران را به دست گرفته، دست کم بگیرند. ترامپ کانادایی که حالا امیدهای محافظه‌کاران در کانادا به پیروزی او در مقابل جاستین ترودو است.