چند نماینده به تعداد نمایندگان تهران اضافه می شوند؟

چند نماینده به تعداد نمایندگان تهران اضافه می شوند؟

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه تهران گفت: در صورت تبدیل شدن مصوبه کمیسیون شوراها به قانون، به هریک از شهرستان‌های استان تهران از جمله پیشوا، ورامین و قرچک یک کرسی نمایندگی اضافه می‌شود.