روزنامه جوان: نمایندگان برای جلب نظر مردم به دولت حمله نکنند

روزنامه جوان: نمایندگان برای جلب نظر مردم به دولت حمله نکنند

«در این روز‌های منتهی به انتخابات، بخشی از نمایندگان مجلس برای جلب نظر شهروندان حوزه انتخابیه خود تیغ تیز نقد خود را به روی دولت کشیده و خارج از انصاف مواردی را مطرح می‌کنند، که این رفتار پیش از آنکه متوجه مجلس باشد، امنیت روانی مردمی را به هم می‌ریزد که قرار است در اسفند ماه پای صندوق رأی بروند و مجلس جدیدی را شکل دهند.»