انتخابات به دور دوم کشیده شد

انتخابات به دور دوم کشیده شد

بر اساس گزارش وزارت کشور؛ ۵۸ هزار و ۶۴۰ شعبه در ۴۸۲ شهرستان شمارش شده که تعداد ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵ رای اخذ شده است.