نامه رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق به وزیر صمت: تخلفی رخ نداد

نامه رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق به وزیر صمت: تخلفی رخ نداد

حسین میرمحمدصادقی رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران، در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، ادعاهای مربوط به تخلف در برگزاری انتخابات هیات نمایندگان و هیات رئیسه دوره دهم را با ارجاع به مواد قانونی و آئین‌نامه انتخابات رد کرد.