بساط جبهه پایداری جمع می شود؟

بساط جبهه پایداری جمع می شود؟

پیرموذن، فعال سیاسی اصلاح طلب از تلاش های ناکام برای ورود جهانگیری به انتخابات مجلس روایت کرد و خبر داد برخی دستگاه های انتخاباتی با بهزاد نبوی و میردامادی رایزنی داشته اند.