وی افزود: روستاهای ما نباید به عنوان جایی که فقیر است و محروم است دیده شود. روستاها می‌توانند سلول جهش کشور شوند. خیلی از روستاها را در این ۱۰-۱۱ سال دیده ام که چگونه توانسته‌اند موفقیت‌های بزرگ کسب کنند. مثلاً روستای لیقوان در تبریز. در  همدان برخی روستاها ۲۰۰ کارگاه دارند.

جلیلی ادامه داد: یکی از کشورهایی که قطب اقتصادی دنیا شده سال انقلاب ما ۱۳.۵ میلیارد دلار صادراتش بوده چهل سال بعد بیش از ۲ هزار میلیارد دلار. پس این ممکن است. دولت شهید رئیسی در صادرات غیرنفتی رکورد زد.
وی ادامه داد: در ماجرای پوشاک می‌توانیم حتی با چین رقابت کنیم. ساختار روستاهای ما باید بتوانند امنیت شغلی‌شان تضمین شود. ۹ برنامه اجرایی داریم تا در عملیات آبخیزداری و گسترش گلخانه‌ها و یکپارچه‌سازی اراضی و … موفقیتهایی کسب کنیم.

جلیلی بیان کرد: کشاورز ما برای بازاریابی محصولات کشاورزی اش نباید مشکل داشته باشد. اگر امروز یارانه ای به دامدار خارجی می دهیم باید به کشاورز خودمان بدهیم و باید جشن اتمام آب رسانی با تانکر را برگزار کنیم.

باید توجه داشته باشیم که کشاورز ما باید برای بازاریابی محصولات کشاورزی نباید مشکل داشته باشد دو روز قبل من در ارومیه بودم و در آنجا یک میلیون تن سیب تولید می‌شود و این یک فرصت است نه آنکه کشاورز ما عزا بگیرد که چگونه آن را به بازار برساند. اگر تسهیلات که عرض کردم ۶ درصد به روستاها داده می‌شود به خوبی استفاده شود می‌بینید که چه فرصتی ایجاد می‌شود. همین صنایع تکمیلی صنایع تکمیلی را با تسهیلات مناسب در روستاها شکل می‌گیرد و یک سری موانع اداری وجود دارد. امروز باید این فرصت را برای روزها ایجاد کنیم که با سند اراضی کشاورزی و گواهی صنایع تبدیلی و حتی ادوات و ماشین‌های کشاورزی و حتی پروانه چاه و پروانه دامداری بتواند وام دریافت کند.

جلیلی گفت: اگر دولت این اطمینان را به کشاورز بدهد که در تیر ماه هر سال طبق قانون قیمت عادلانه محصولات کشاورزی را به آنها اعلام کند او می‌تواند برای الگوی کشت برنامه‌ریزی کند و تصمیم بگیرد. کشاورز ما باید مطمئن باشد که اگر محصولی مانند برنج، چای، چغندر قند و ذرت دیگر محصولات را دارد، نباید شاهد واردات این محصولات به کشور باشد و اولویت باید محصولات او باشد.

وی افزود: اگر امروز یک یارانه‌ای را با واردات به دامدار خارجی می‌دهیم همین را باید به دامدار خودمان بدهیم. باید جشن اتمام آبرسانی با تانکر را در این دولت شکل دهیم.